Przemysław Grzybowski

Linki - pedagogika porównawcza

 

http://www.eurydice.org - systemy edukacji w różnych krajach; strona w języku francuskim, niemieckim, angielskim

http://www.ibe.unesco.org - Międzynarodowe Biuro Wychowania; strona w języku francuskim, hiszpańskim, rosyjskim, arabskim, chińskim, angielskim

http://www.gksoft.com/govt/en/world.html - wszystkie rządy świata - lista adresowa instytucji rządowych (np. ministerstw edukacji) wszystkich państw świata

http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/- blog Prof. dr hab. Bogusława Śliwerskiego

 

Fundacja Rozwoju Dzieci im.Komeńskiego - portal edukacyjny fundacji zawierający m.in. raporty z badań, materiały edukacyjne, informacje o szkoleniach itp.

 

http://www.oecd.org/edu/eag2009 - Education at a Glance 2009: OECD Indicators.

 

http://www.webometrics.info/ - Międzynarodowy ranking uczelni wyższych Webometrics