Linki - pedagogika porównawcza

PROGRAMIK DO CZYTANIA

http://www.idg.pl/ftp/pc_12119.html - Foxit Reader 2.0; bezpłatny, niewielki program do ściągnięcia, umożliwiający odczytywanie plików w formacie pdf dostępnych m.in. w czytelni (wejdź obok do linku Wybrane publikacje - czytelnia)

PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA

http://www.eurydice.org - systemy edukacji w różnych krajach; strona w języku francuskim, niemieckim, angielskim

http://www.ibe.unesco.org - Międzynarodowe Biuro Wychowania; strona w języku francuskim, hiszpańskim, rosyjskim, arabskim, chińskim, angielskim

http://www.gksoft.com/govt/en/world.html - wszystkie rządy świata - lista adresowa instytucji rządowych (np. ministerstw edukacji) wszystkich państw świata

http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/- blog Prof. dr hab. Bogusława Śliwerskiego

 

Fundacja Rozwoju Dzieci im.Komeńskiego - portal edukacyjny fundacji zawierający m.in. raporty z badań, materiały edukacyjne, informacje o szkoleniach itp.

 

http://aneksy.pwn.pl/pedagogika - Aneks internetowy do podręcznika Z.Kwieciński, B.Śliwerski (red.): Pedagogika - podręcznik akademicki. Warszawa 2003.

 

http://www.oecd.org/edu/eag2009 - Education at a Glance 2009: OECD Indicators.

 

http://www.webometrics.info/ - Międzynarodowy ranking uczelni wyższych Webometrics

 

http://strim.org.pl/18/ - Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży; europejski serwis dla wolontariuszy

 

http://edukacjademokratyczna.pl/ - Edukacja demokratyczna; portal o nauce bez przymusu

 

http://www.soroban.pl/ - Soroban - japońskie liczydło

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00