Wybrane publikacje - czytelnia

Szkolnictwo prywatne w Brazylii

P.P.Grzybowski: Szkolnictwo prywatne w Brazylii - obrazki z pedagogiki spirytystycznej. [w:] A.Weissbrot-Koziarska, J.Janik (red.): Profesjonalizm zawodu nauczyciela. Konteksty teoretyczne i empiryczne. Zeszyty naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. nr 10, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, s.335-341.

Świeckość szkoły we francuskim systemie oświatowym - wokół dylematów edukacji międzykulturowej

P.P.Grzybowski: Świeckość szkoły we francuskim systemie oświatowym - wokół dylematów edukacji międzykulturowej. [w:] T.Lewowicki, A.Różańska, U.Klajmon (red.): Kwestie wyznaniowe w społeczeństwach wielokulturowych, Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, Cieszyn 2002, s.31-43.

Tożsamość globalna - kłopoty z poszukiwaniem siebie

P.P.Grzybowski: Tożsamość globalna - kłopoty z poszukiwaniem siebie. [w:] Rocznik Pedagogiczny, t.24, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Pedagogicznych, Radom 2001, s.221-227. (przedruk z: T.Bajkowski, K.Sawicki (red.): Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne. Wyzwania dla edukacji XXI wieku. Trans Humana, Białystok 2001, s.38-44).

W trosce o dziecko i rodzinę - trzy przykłady środowiskowej aktywności opiekuńczo-wychowawczej

P.P.Grzybowski: W trosce o dziecko i rodzinę - trzy przykłady środowiskowej aktywności opiekuńczo-wychowawczej. [w:] J.Nikitorowicz, K.Sawicki, T.Bajkowski (red.): Współczesne dylematy diagnostyczne i metodyczne w opiece i wychowaniu. Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Acta Universitatis Masuriensis, Olecko 2003, s.89-100.

Wolność, równość, uniwersalizm - o roli wartości w edukacji międzykulturowej, na przykładzie doświadczeń francuskich

P.P.Grzybowski: Wolność, równość, uniwersalizm - o roli wartości w edukacji międzykulturowej, na przykładzie doświadczeń francuskich. [w:] T.Lewowicki, E.Ogrodzka-Mazur, A.Gajdzica (red.): Świat wartości i edukacja międzykulturowa. Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Cieszyn - Warszawa 2003, s.79-92.

Wspólny język - utopia, czy nadzieja edukacji międzykulturowej?

P.P.Grzybowski: Wspólny język - utopia, czy nadzieja edukacji międzykulturowej? [w:] T.Lewowicki, J.Urban, A.Szczypka-Rusz (red.): Język, komunikacja i edukacja w społecznościach wielokulturowych. Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Cieszyn - Warszawa 2004, s.319-332.

Scopie e prospettive di applicazione della formazione tanatologica di educatiori ed insegnanti

P.P.Grzybowski: Scopie e prospettive di applicazione della formazione tanatologica di educatiori ed insegnanti. [w:] J.Binnebesel, Z.Formella, A.Janowicz, P.Krakowiak (red.): Parlare di cose serie con i bambini a casa e a scuola. La sofferenza e la fine della vita. Libreria Ateneo Salesiano, Roma 2011, s.21-38. - przedruk w wersji włoskiej tekstu: Praktyczne cele i aspekty kształcenia tanatologicznego pedagogów i nauczycieli. [w:] J.Binnebesel, A.Janowicz, P.Krakowiak (red.): Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym. Fundacja Hospicyjna, Gdańsk 2009, s.7-19.

Ankaŭ Vi estas Fremdulo. Malgranda traktato pri interkultura edukado kaj pri Esperanto kiel ilo de ĝi

P.P.Grzybowski: Ankaŭ Vi estas Fremdulo. Malgranda traktato pri interkultura edukado kaj pri Esperanto kiel ilo de ĝi. (Także ty jesteś Obcym. Mały traktat o edukacji międzykulturowej i języku esperanto jako jej narzędziu) Internacia Studumo pri Turismo kaj Kulturo, Bydgoszcz 2011. (ISBN 978-83-62323-17-3)

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00