Przemysław Grzybowski

Wybrane publikacje - czytelnia

Perspektywa pointegracyjnego zbliżenia paradygmatów badań edukacji w warunkach zróżnicowania kulturowego i etnicznego

P.P.Grzybowski: Perspektywa pointegracyjnego zbliżenia paradygmatów badań edukacji w warunkach zróżnicowania kulturowego i etnicznego. [w:] A.Paszko (red.): Edukacja międzykulturowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Kraków 2004, s.171-179.

Poznanie i tolerancja - o sensie międzykulturowych spotkań dzieci i młodzieży

P.P.Grzybowski: Poznanie i tolerancja - o sensie międzykulturowych spotkań dzieci i młodzieży. [w:] U.Sobkowiak (red.): Rola harcerstwa w profilaktyce społecznej. Wyzwania - doświadczenia - perspektywy. Komenda Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi ZHP im.M.Kopernika, Bydgoszcz 2003, s.79-91.

Profesjonalizm nauczyciela - a cóż to takiego?

P.P.Grzybowski: Profesjonalizm nauczyciela - a cóż to takiego? (głos w dyskusji) [w:] Rocznik Pedagogiczny, t.29, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Pedagogicznych, Radom 2006, s.131-137. (przedruk z: A.Weissbrot-Koziarska, J.Janik (red.): Profesjonalizm zawodu nauczyciela. Konteksty teoretyczne i empiryczne. Zeszyty naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. nr 10, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, s.59-69.

Rivail kaj edukado

P.P.Grzybowski: Rivail kaj edukado (Rivail i edukacja). Editora Comenius, Bragança Paulista 2004. (ISBN 978-85-98472-05-0)

Szkolnictwo prywatne w Brazylii

P.P.Grzybowski: Szkolnictwo prywatne w Brazylii - obrazki z pedagogiki spirytystycznej. [w:] A.Weissbrot-Koziarska, J.Janik (red.): Profesjonalizm zawodu nauczyciela. Konteksty teoretyczne i empiryczne. Zeszyty naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. nr 10, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, s.335-341.

Świeckość szkoły we francuskim systemie oświatowym - wokół dylematów edukacji międzykulturowej

P.P.Grzybowski: Świeckość szkoły we francuskim systemie oświatowym - wokół dylematów edukacji międzykulturowej. [w:] T.Lewowicki, A.Różańska, U.Klajmon (red.): Kwestie wyznaniowe w społeczeństwach wielokulturowych, Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, Cieszyn 2002, s.31-43.

Tożsamość globalna - kłopoty z poszukiwaniem siebie

P.P.Grzybowski: Tożsamość globalna - kłopoty z poszukiwaniem siebie. [w:] Rocznik Pedagogiczny, t.24, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Pedagogicznych, Radom 2001, s.221-227. (przedruk z: T.Bajkowski, K.Sawicki (red.): Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne. Wyzwania dla edukacji XXI wieku. Trans Humana, Białystok 2001, s.38-44).

W trosce o dziecko i rodzinę - trzy przykłady środowiskowej aktywności opiekuńczo-wychowawczej

P.P.Grzybowski: W trosce o dziecko i rodzinę - trzy przykłady środowiskowej aktywności opiekuńczo-wychowawczej. [w:] J.Nikitorowicz, K.Sawicki, T.Bajkowski (red.): Współczesne dylematy diagnostyczne i metodyczne w opiece i wychowaniu. Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Acta Universitatis Masuriensis, Olecko 2003, s.89-100.

Wolność, równość, uniwersalizm - o roli wartości w edukacji międzykulturowej, na przykładzie doświadczeń francuskich

P.P.Grzybowski: Wolność, równość, uniwersalizm - o roli wartości w edukacji międzykulturowej, na przykładzie doświadczeń francuskich. [w:] T.Lewowicki, E.Ogrodzka-Mazur, A.Gajdzica (red.): Świat wartości i edukacja międzykulturowa. Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Cieszyn - Warszawa 2003, s.79-92.

Wspólny język - utopia, czy nadzieja edukacji międzykulturowej?

P.P.Grzybowski: Wspólny język - utopia, czy nadzieja edukacji międzykulturowej? [w:] T.Lewowicki, J.Urban, A.Szczypka-Rusz (red.): Język, komunikacja i edukacja w społecznościach wielokulturowych. Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Cieszyn - Warszawa 2004, s.319-332.