Przemysław Grzybowski

Wybrane publikacje - czytelnia

Europejski wymiar edukacji - ideologiczny bubel, czy kamień milowy edukacji międzykulturowej?

P.P.Grzybowski: Europejski wymiar edukacji - ideologiczny bubel, czy kamień milowy edukacji międzykulturowej? [w:] T.Lewowicki, E.Ogrodzka-Mazur (red.): Polityka społeczna i oświatowa, a edukacja międzykulturowa. Uniwersytet Śląski - Filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Cieszyn - Warszawa 2005, s.104-115.

Interkultura edukado en Europo kaj la ideo de internacia lingvo

P.P.Grzybowski: Interkultura edukado en Europo kaj la ideo de internacia lingvo. (Edukacja międzykulturowa w Europie, a idea języka międzynarodowego). [w:] Almanako Lorenz - 2000. Rio de Janeiro 2000, S.E.S. F.V.Lorenz, s.53-70.

Internet jako czynnik naturalnej edukacji międzykulturowej

P.P.Grzybowski: Internet jako czynnik naturalnej edukacji międzykulturowej. [w:] J.Nikitorowicz, M.Sobecki, D.Misiejuk (red.): Kultury tradycyjne a kultura globalna. Konteksty edukacji międzykulturowej. Trans Humana, Białystok 2001, t.1, s.258-266.

Janusz Korczak - como amar o mundo

P.P.Grzybowski: Janusz Korczak - como amar o mundo. [w:] D.Incontri, F.Santana Santos (red.): Anais 2º Congresso Brasileiro de Pedagogia Espírita. Diálogos, verticalidade, práxis. Editora Comenius, ABPE, Bragança Paulista 2006, s.30-40.

Jeszcze Nasi, czy już Obcy?

P.P.Grzybowski: Jeszcze Nasi, czy już Obcy - problemy przekazu dziedzictwa kulturowego w rodzinach imigrantów we Francji. [w:] J.Nikitorowicz, J.Halicki, J.Muszyńska (red.): Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego. Społeczno-kulturowe wymiary przekazu. Trans Humana, Białystok 2003, s.103-113.

Ku społeczeństwu międzykulturowemu - mniejszości kulturowe i etniczne we Francji

P.P.Grzybowski: Ku społeczeństwu międzykulturowemu - mniejszości kulturowe i etniczne we Francji. [w:] Z.Jasiński, T.Lewowicki (red.): Kultura mniejszości narodowych i grup etnicznych w Europie. Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004, s.237-253.

Materialoj pri Esperanto-kulturo - Lingvo kaj movado

P.P.Grzybowski: Materialoj pri Esperanto-kulturo - Lingvo kaj movado (Materiały o kulturze esperanckiej - język i ruch esperancki; skrypt). Międzynarodowe Studium Turystyki i Kultury, Bydgoszcz 1999. (ISBN 83-87145-06-8) - wydanie drugie rozszerzone

Między pedagogią i pedagogiką - o refleksji nad edukacją międzykulturową

P.P.Grzybowski: Między pedagogią i pedagogiką - o refleksji nad edukacją międzykulturową. [w:] T.Hejnicka-Bezwińska, R.Leppert (red.): Ewolucja „ogólności” w dyskursach pedagogicznych. Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2005, s.265-275.

Modernistyczna nostalgia - w poszukiwaniu tożsamościowych punktów oparcia

P.P.Grzybowski: Modernistyczna nostalgia - w poszukiwaniu tożsamościowych punktów oparcia. [w:] T.Lewowicki, A.Szczurek-Boruta, B.Grabowska (red.): Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna - problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości. Uniwersytet Śląski w Katowicach - Filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Impuls, Cieszyn - Warszawa - Kraków 2005, s.215-225.

Pedagogika międzykulturowa - wspólny „kawałek podłogi” pedagogów i filozofów

P.P.Grzybowski: Pedagogika międzykulturowa - wspólny „kawałek podłogi” pedagogów i filozofów. [w:] Colloquia Comunia 2(75)/2003 numer specjalny „Filozofia pedagogice - Pedagogika filozofii”, s.62-70.