Wybrane publikacje - czytelnia

Denizard Rivail - niezwykły uczeń Pestalozziego

P.P.Grzybowski: Denizard Rivail - niezwykły uczeń Pestalozziego. [w:] Biuletyn Historii Wychowania, nr 1-2 (9-10) 1999, s.5-12.

Dziecko w globalnej wiosce - przygoda ze srebrnym ekranem

P.P.Grzybowski: Dziecko w globalnej wiosce - przygoda ze srebrnym ekranem. [w:] M.Błędowska, J.Michalak (red.): Dziecko jako obiekt badań pedagogicznych. Łódź 2000, Katedra Teorii Wychowania Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytet Łódzki, s.205-224.

Edukacja europejska - mit nowego człowieka, czy realne zadanie?

P.P.Grzybowski: Edukacja europejska - mit nowego człowieka, czy realne zadanie? [w:] T.Lewowicki, J.Urban (red.): Edukacja międzykulturowa na pograniczach w pierwszych latach rozszerzonej Unii Europejskiej - teoria i praktyka. Wydawnictwo Gnome, Katowice 2007, s.30-40.

Edukacja międzykulturowa - w poszukiwaniu Innego

P.P.Grzybowski: Edukacja międzykulturowa - w poszukiwaniu Innego. [w:] J.Dobrołowicz (red.): Zeszyty naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. nr 6, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2002, s.133-144.

Edukacja międzykulturowa jako czynnik integracji młodzieży w jednoczącej się Europie

P.P.Grzybowski: Edukacja międzykulturowa jako czynnik integracji młodzieży w jednoczącej się Europie. [w:] Integracja europejska - problemy i wyzwania. Bydgoszcz 2000, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kujawsko-Pomorska, s.13-22.

Europejska obywatelskość - strefa elit, czy worek bez dna?

P.P.Grzybowski: Europejska obywatelskość - strefa elit, czy worek bez dna? [w:] J.Nikitorowicz, D.Misiejuk, M.Sobecki (red.): Etniczność i obywatelskość w nowej Europie. Konteksty edukacji międzykulturowej. Trans Humana, Białystok 2007, s.81-91.

Europejski wymiar edukacji - ideologiczny bubel, czy kamień milowy edukacji międzykulturowej?

P.P.Grzybowski: Europejski wymiar edukacji - ideologiczny bubel, czy kamień milowy edukacji międzykulturowej? [w:] T.Lewowicki, E.Ogrodzka-Mazur (red.): Polityka społeczna i oświatowa, a edukacja międzykulturowa. Uniwersytet Śląski - Filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Cieszyn - Warszawa 2005, s.104-115.

Interkultura edukado en Europo kaj la ideo de internacia lingvo

P.P.Grzybowski: Interkultura edukado en Europo kaj la ideo de internacia lingvo. (Edukacja międzykulturowa w Europie, a idea języka międzynarodowego). [w:] Almanako Lorenz - 2000. Rio de Janeiro 2000, S.E.S. F.V.Lorenz, s.53-70.

Internet jako czynnik naturalnej edukacji międzykulturowej

P.P.Grzybowski: Internet jako czynnik naturalnej edukacji międzykulturowej. [w:] J.Nikitorowicz, M.Sobecki, D.Misiejuk (red.): Kultury tradycyjne a kultura globalna. Konteksty edukacji międzykulturowej. Trans Humana, Białystok 2001, t.1, s.258-266.

Janusz Korczak - como amar o mundo

P.P.Grzybowski: Janusz Korczak - como amar o mundo. [w:] D.Incontri, F.Santana Santos (red.): Anais 2º Congresso Brasileiro de Pedagogia Espírita. Diálogos, verticalidade, práxis. Editora Comenius, ABPE, Bragança Paulista 2006, s.30-40.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00