Przemysław Grzybowski

Wybrane publikacje - czytelnia

Tożsamość tułacza - dylematy identyfikacyjne współczesnych emigrantów.

P.P.Grzybowski: Tożsamość tułacza - dylematy identyfikacyjne współczesnych emigrantów. [w:] T.Lewowicki, B.Grabowska, A.Różańska (red.): Socjalizacja i kształtowanie się tożsamości - problemy i sugestie rozwiązań. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s.68-81.

Allan Kardec - da teoria social à pedagogia espírita

P.P.Grzybowski: Allan Kardec - da teoria social à pedagogia espírita. [w:] D.Incontri, F.Santana Santos (red.): Anais 2º Congresso Brasileiro de Pedagogia Espírita. Diálogos, verticalidade, práxis. Editora Comenius, ABPE, Bragança Paulista 2006, s.21-30.

Badania edukacji w warunkach zróżnicowania kulturowego i etnicznego

P.P.Grzybowski: Badania edukacji w warunkach zróżnicowania kulturowego i etnicznego. [w:] A.Domagała-Kręcioch, Z.Szarota (red.): Zeszyty naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. nr 8, Akademia Pedagogiczna im.KEN, Kraków 2004, s.11-24.

Barbarzyńcy w europejskiej szkole - perspektywa edukacji w warunkach zróżnicowania kulturowego

P.P.Grzybowski: Barbarzyńcy w europejskiej szkole - perspektywa edukacji w warunkach zróżnicowania kulturowego. [w:] Rocznik Pedagogiczny, t.28, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Pedagogicznych, Radom 2005, s.157-171. (rozszerzony przedruk z: M.Nyczaj-Drąg, A.Olczak (red.): Zeszyty naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. nr 9, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005, s.13-29.)

Denizard Rivail - niezwykły uczeń Pestalozziego

P.P.Grzybowski: Denizard Rivail - niezwykły uczeń Pestalozziego. [w:] Biuletyn Historii Wychowania, nr 1-2 (9-10) 1999, s.5-12.

Dziecko w globalnej wiosce - przygoda ze srebrnym ekranem

P.P.Grzybowski: Dziecko w globalnej wiosce - przygoda ze srebrnym ekranem. [w:] M.Błędowska, J.Michalak (red.): Dziecko jako obiekt badań pedagogicznych. Łódź 2000, Katedra Teorii Wychowania Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytet Łódzki, s.205-224.

Edukacja europejska - mit nowego człowieka, czy realne zadanie?

P.P.Grzybowski: Edukacja europejska - mit nowego człowieka, czy realne zadanie? [w:] T.Lewowicki, J.Urban (red.): Edukacja międzykulturowa na pograniczach w pierwszych latach rozszerzonej Unii Europejskiej - teoria i praktyka. Wydawnictwo Gnome, Katowice 2007, s.30-40.

Edukacja międzykulturowa - w poszukiwaniu Innego

P.P.Grzybowski: Edukacja międzykulturowa - w poszukiwaniu Innego. [w:] J.Dobrołowicz (red.): Zeszyty naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. nr 6, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2002, s.133-144.

Edukacja międzykulturowa jako czynnik integracji młodzieży w jednoczącej się Europie

P.P.Grzybowski: Edukacja międzykulturowa jako czynnik integracji młodzieży w jednoczącej się Europie. [w:] Integracja europejska - problemy i wyzwania. Bydgoszcz 2000, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kujawsko-Pomorska, s.13-22.

Europejska obywatelskość - strefa elit, czy worek bez dna?

P.P.Grzybowski: Europejska obywatelskość - strefa elit, czy worek bez dna? [w:] J.Nikitorowicz, D.Misiejuk, M.Sobecki (red.): Etniczność i obywatelskość w nowej Europie. Konteksty edukacji międzykulturowej. Trans Humana, Białystok 2007, s.81-91.