Przemysław Grzybowski

Wybrane publikacje - czytelnia

Śmiechu naszego codziennego... - czyli o śmiechu jako kategorii edukacyjnej

P.P.Grzybowski - Śmiechu naszego codziennego... - czyli o śmiechu jako kategorii edukacyjnej. [w:] A.Korzeniecka-Bondar, B.Tołwińska, U.Wróblewska (red.): Światy życia codziennego uczestników interakcji wychowawczych. Eksploracje - analizy - interpretacje. XVII Zeszyt Naukowy Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2012, s.22-34.

Seniorzy w działaniu. Słuchacze Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i działalność wolontaryjna

P.P.Grzybowski, B.Kunach (red.): Seniorzy w działaniu. Słuchacze Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i działalność wolontaryjna. Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013. (ISBN 978-83-927223-2-8)

Rozwój, postęp, edukacja. Od filozofii do pedagogii spirytystycznej

P.P.Grzybowski: Rozwój, postęp, edukacja. Od filozofii do pedagogii spirytystycznej. [w:] Przegląd Pedagogiczny, nr 1-2/2011, s.105-116.

Chorzy i umierający jako Obcy. Wspólne wątki pedagogiki międzykulturowej i tanatopedagogiki.

P.P.Grzybowski: Chorzy i umierający jako Obcy. Wspólne wątki pedagogiki międzykulturowej i tanatopedagogiki. [w:] T.Lewowicki, E.Ogrodzka-Mazur (red.): Edukacja międzykulturowa - teorie, poglądy, doświadczenia społeczne. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn - Warszawa - Toruń 2010, s.287-299.

Edukacja i praca jako czynnik budzenia świadomości uciśnionych

P.P.Grzybowski: Edukacja i praca jako czynnik budzenia świadomości uciśnionych. Refleksja o działalności Instytutu Paula Freirego w Brazylii. [w:] R.Borzyszkowska, E.Lemańska-Lewandowska, P.Grzybowski (red.): Edukacja a praca. Zeszyty naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Zeszyt 13. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009, s.327-339.

Praktyczne cele i aspekty kształcenia tanatologicznego pedagogów i nauczycieli

P.P.Grzybowski: Praktyczne cele i aspekty kształcenia tanatologicznego pedagogów i nauczycieli. [w:] J.Binnebesel, A.Janowicz, P.Krakowiak (red.): Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym. Fundacja Hospicyjna, Gdańsk 2009, s.7-19.

Produkt, czy sprzedawca? Edukacja międzykulturowa, a migracja zarobkowa i kontakty biznesowe

P.P.Grzybowski: Produkt, czy sprzedawca? Edukacja międzykulturowa, a migracja zarobkowa i kontakty biznesowe. [w:] J.Nikitorowicz, D.Misiejuk (red.): Procesy migracji w społeczeństwie otwartym. Perspektywa edukacji międzykulturowej. Trans Humana, Białystok 2009, s.224-235.

Skok do Sieci - współczesny kontekst edukacji międzykulturowej

P.P.Grzybowski: Skok do Sieci - współczesny kontekst edukacji międzykulturowej. [w:] T.Lewowicki, A.Szczurek-Boruta, B.Grabowska (red.): Społeczne uwarunkowania edukacji międzykulturowej. Problemy praktyki oświatowej. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn - Warszawa - Toruń 2009, s.297-305.

Wychowanie - o co tak naprawdę chodzi?

P.P.Grzybowski: Wychowanie - o co tak naprawdę chodzi? [w:] R.Wawrzyniak-Beszterda (red.): Wokół zagadnień wychowania - aspekty teoretyczne i przyczynki empiryczne. Zeszyty naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. nr 12, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008, s.9-22.

Razem czy osobno? Edukacyjne implikacje efektu pogranicza.

P.P.Grzybowski: Razem czy osobno? Edukacyjne implikacje efektu pogranicza. [w:] T.Lewowicki, E.Ogrodzka-Mazur, A.Gajdzica (red.): Socjopatologia pogranicza a edukacja. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s.59-85.