Wybrane publikacje - czytelnia

Edukacja i praca jako czynnik budzenia świadomości uciśnionych

P.P.Grzybowski: Edukacja i praca jako czynnik budzenia świadomości uciśnionych. Refleksja o działalności Instytutu Paula Freirego w Brazylii. [w:] R.Borzyszkowska, E.Lemańska-Lewandowska, P.Grzybowski (red.): Edukacja a praca. Zeszyty naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Zeszyt 13. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009, s.327-339.

Praktyczne cele i aspekty kształcenia tanatologicznego pedagogów i nauczycieli

P.P.Grzybowski: Praktyczne cele i aspekty kształcenia tanatologicznego pedagogów i nauczycieli. [w:] J.Binnebesel, A.Janowicz, P.Krakowiak (red.): Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym. Fundacja Hospicyjna, Gdańsk 2009, s.7-19.

Produkt, czy sprzedawca? Edukacja międzykulturowa, a migracja zarobkowa i kontakty biznesowe

P.P.Grzybowski: Produkt, czy sprzedawca? Edukacja międzykulturowa, a migracja zarobkowa i kontakty biznesowe. [w:] J.Nikitorowicz, D.Misiejuk (red.): Procesy migracji w społeczeństwie otwartym. Perspektywa edukacji międzykulturowej. Trans Humana, Białystok 2009, s.224-235.

Skok do Sieci - współczesny kontekst edukacji międzykulturowej

P.P.Grzybowski: Skok do Sieci - współczesny kontekst edukacji międzykulturowej. [w:] T.Lewowicki, A.Szczurek-Boruta, B.Grabowska (red.): Społeczne uwarunkowania edukacji międzykulturowej. Problemy praktyki oświatowej. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn - Warszawa - Toruń 2009, s.297-305.

Wychowanie - o co tak naprawdę chodzi?

P.P.Grzybowski: Wychowanie - o co tak naprawdę chodzi? [w:] R.Wawrzyniak-Beszterda (red.): Wokół zagadnień wychowania - aspekty teoretyczne i przyczynki empiryczne. Zeszyty naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. nr 12, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008, s.9-22.

Razem czy osobno? Edukacyjne implikacje efektu pogranicza.

P.P.Grzybowski: Razem czy osobno? Edukacyjne implikacje efektu pogranicza. [w:] T.Lewowicki, E.Ogrodzka-Mazur, A.Gajdzica (red.): Socjopatologia pogranicza a edukacja. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s.59-85.

Tożsamość tułacza - dylematy identyfikacyjne współczesnych emigrantów.

P.P.Grzybowski: Tożsamość tułacza - dylematy identyfikacyjne współczesnych emigrantów. [w:] T.Lewowicki, B.Grabowska, A.Różańska (red.): Socjalizacja i kształtowanie się tożsamości - problemy i sugestie rozwiązań. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s.68-81.

Allan Kardec - da teoria social à pedagogia espírita

P.P.Grzybowski: Allan Kardec - da teoria social à pedagogia espírita. [w:] D.Incontri, F.Santana Santos (red.): Anais 2º Congresso Brasileiro de Pedagogia Espírita. Diálogos, verticalidade, práxis. Editora Comenius, ABPE, Bragança Paulista 2006, s.21-30.

Badania edukacji w warunkach zróżnicowania kulturowego i etnicznego

P.P.Grzybowski: Badania edukacji w warunkach zróżnicowania kulturowego i etnicznego. [w:] A.Domagała-Kręcioch, Z.Szarota (red.): Zeszyty naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. nr 8, Akademia Pedagogiczna im.KEN, Kraków 2004, s.11-24.

Barbarzyńcy w europejskiej szkole - perspektywa edukacji w warunkach zróżnicowania kulturowego

P.P.Grzybowski: Barbarzyńcy w europejskiej szkole - perspektywa edukacji w warunkach zróżnicowania kulturowego. [w:] Rocznik Pedagogiczny, t.28, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Pedagogicznych, Radom 2005, s.157-171. (rozszerzony przedruk z: M.Nyczaj-Drąg, A.Olczak (red.): Zeszyty naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. nr 9, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005, s.13-29.)

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00