Wybrane publikacje - czytelnia

Mount Everest, czy Łysa Góra? O warsztacie początkującego autora tekstów naukowych

P.P.Grzybowski: Mount Everest, czy Łysa Góra? O warsztacie początkującego autora tekstów naukowych. [w:] B.Dąbrowski (red.): Dążenie do mistrzostwa. Z doświadczeń warsztatu naukowego dużych, średnich i małych badaczy. XVI Zeszyt Naukowy Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s.55-72.

Najtrudniejsza miłość. Praca z chorymi i umierającymi w działalności Patcha Adamsa

P.P.Grzybowski: Najtrudniejsza miłość. Praca z chorymi i umierającymi w działalności Patcha Adamsa. [w:] Z.Rudnicki (red.): Ars moriendi, ars vivendi, ars educandi. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2012, s.231-248.

Obcość nieunikniona. Wspólne wątki pedagogiki międzykulturowej i tanatopedagogiki

P.P.Grzybowski: Obcość nieunikniona. Wspólne wątki pedagogiki międzykulturowej i tanatopedagogiki. [w:] J.Nikitorowicz, M.Sobecki, J.Muszyńska (red.): Edukacja międzykulturowa. Studia społeczne tom XVII, część II. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2011, s.256-267.

Objetivos e aspectos práticos da educação tanatológica

P.P.Grzybowski: Objetivos e aspectos práticos da educação tanatológica. [w:] F.Santana Santos (red.): A arte de morrer. Visões plurais - vol.3. Editora Comenius, Bragança Paulista 2010, s.30-48. - przedruk w wersji portugalskiej tekstu: Praktyczne cele i aspekty kształcenia tanatologicznego pedagogów i nauczycieli. [w:] J.Binnebesel, A.Janowicz, P.Krakowiak (red.): Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym. Fundacja Hospicyjna, Gdańsk 2009, s.7-19.

Prawidła życia. Podwórko, ogród i...

P.P.Grzybowski: Prawidła życia. Podwórko, ogród i... [w:] Z.Rudnicki (red.): Inspiracje korczakowskie. Wokół „Prawideł życia” w 80. rocznicę wydania. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2011, s.61-73.

Śmiechu naszego codziennego... - czyli o śmiechu jako kategorii edukacyjnej

P.P.Grzybowski - Śmiechu naszego codziennego... - czyli o śmiechu jako kategorii edukacyjnej. [w:] A.Korzeniecka-Bondar, B.Tołwińska, U.Wróblewska (red.): Światy życia codziennego uczestników interakcji wychowawczych. Eksploracje - analizy - interpretacje. XVII Zeszyt Naukowy Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2012, s.22-34.

Seniorzy w działaniu. Słuchacze Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i działalność wolontaryjna

P.P.Grzybowski, B.Kunach (red.): Seniorzy w działaniu. Słuchacze Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i działalność wolontaryjna. Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013. (ISBN 978-83-927223-2-8)

Rozwój, postęp, edukacja. Od filozofii do pedagogii spirytystycznej

P.P.Grzybowski: Rozwój, postęp, edukacja. Od filozofii do pedagogii spirytystycznej. [w:] Przegląd Pedagogiczny, nr 1-2/2011, s.105-116.

Chorzy i umierający jako Obcy. Wspólne wątki pedagogiki międzykulturowej i tanatopedagogiki.

P.P.Grzybowski: Chorzy i umierający jako Obcy. Wspólne wątki pedagogiki międzykulturowej i tanatopedagogiki. [w:] T.Lewowicki, E.Ogrodzka-Mazur (red.): Edukacja międzykulturowa - teorie, poglądy, doświadczenia społeczne. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn - Warszawa - Toruń 2010, s.287-299.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00