Przemysław Grzybowski

Wybrane publikacje - czytelnia

Wolontariat - czas stracony, czy bezcenny?

P.P.Grzybowski, N.Woderska (red.): Wolontariat - czas stracony, czy bezcenny? Akademickie Centrum Wolontariatu - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2014. ISBN 978-83-939347-0-6.

Edukacyjne implikacje konfliktu życia i śmierci w przestrzeniach międzykulturowych

P.P.Grzybowski: Edukacyjne implikacje konfliktu życia i śmierci w przestrzeniach międzykulturowych. [w:] M.Szerląg (red.): Konflikt i dialog w wybranych społecznościach wielokulturowych. Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Towarzystwo Oświatowe, Wrocław 2011, s.257-269.

Mount Everest, czy Łysa Góra? O warsztacie początkującego autora tekstów naukowych

P.P.Grzybowski: Mount Everest, czy Łysa Góra? O warsztacie początkującego autora tekstów naukowych. [w:] B.Dąbrowski (red.): Dążenie do mistrzostwa. Z doświadczeń warsztatu naukowego dużych, średnich i małych badaczy. XVI Zeszyt Naukowy Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s.55-72.

Najtrudniejsza miłość. Praca z chorymi i umierającymi w działalności Patcha Adamsa

P.P.Grzybowski: Najtrudniejsza miłość. Praca z chorymi i umierającymi w działalności Patcha Adamsa. [w:] Z.Rudnicki (red.): Ars moriendi, ars vivendi, ars educandi. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2012, s.231-248.

Obcość nieunikniona. Wspólne wątki pedagogiki międzykulturowej i tanatopedagogiki

P.P.Grzybowski: Obcość nieunikniona. Wspólne wątki pedagogiki międzykulturowej i tanatopedagogiki. [w:] J.Nikitorowicz, M.Sobecki, J.Muszyńska (red.): Edukacja międzykulturowa. Studia społeczne tom XVII, część II. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2011, s.256-267.

Objetivos e aspectos práticos da educação tanatológica

P.P.Grzybowski: Objetivos e aspectos práticos da educação tanatológica. [w:] F.Santana Santos (red.): A arte de morrer. Visões plurais - vol.3. Editora Comenius, Bragança Paulista 2010, s.30-48. - przedruk w wersji portugalskiej tekstu: Praktyczne cele i aspekty kształcenia tanatologicznego pedagogów i nauczycieli. [w:] J.Binnebesel, A.Janowicz, P.Krakowiak (red.): Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym. Fundacja Hospicyjna, Gdańsk 2009, s.7-19.

Prawidła życia. Podwórko, ogród i...

P.P.Grzybowski: Prawidła życia. Podwórko, ogród i... [w:] Z.Rudnicki (red.): Inspiracje korczakowskie. Wokół „Prawideł życia” w 80. rocznicę wydania. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2011, s.61-73.