Przemysław Grzybowski

Wybrane publikacje - czytelnia

Pisanie prac i prezentacje - wybrane fragmenty i przewodnik internetowy

Przemysław P.Grzybowski, Krzysztof Sawicki: Pisanie prac i sztuka ich prezentacji. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010. ISBN 578-83-7587-395-5

Plik zawiera 18 wybranych stron książki - m.in.: spis treści; Wstęp; wybór stron internetowych instytucji, organizacji oraz projektów mających związek z problematyką książki (Informacja naukowa - ludzie nauki, instytucje, serwisy tematyczne; Biblioteki - bazy danych, katalogi, zbiory online, bibliografie; Wyszukiwarki internetowe; Porady, narzędzia, pomoce naukowe), informacje o autorach.

Spotkania z Innymi (czytanki do edukacji międzykulturowej) - fragmenty, przewodnik bibliograficzny i internetowy

Przemysław P.Grzybowski: Spotkania z Innymi. Czytanki do edukacji międzykulturowej. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. ISBN 978-83-7587-048-0

Plik zawiera 24 wybrane strony książki - m.in.: spis treści; rozdział „Jak korzystać z tej książeczki, czyli uwagi metodyczne dla rodziców i nauczycieli”; rozdział „Spotkanie pierwsze - poznajemy Kamilę”;  przewodnik bibliograficzny i internetowy „Nowe spotkania, czyli co jeszcze warto przeczytać i obejrzeć” (lektury dla dorosłych, lektury dla dzieci, strony internetowe).

Książka zdobyła następujące wyróżnienia i nagrody: nagroda jury i internautów w kategorii „Książka dla dzieci” w plebiscycie „Najlepsza książka na wiosnę 2012” zorganizowanym przez Portal wydawców granice.pl; wyróżnienie internautów w kategorii „Książki dla dzieci” w plebiscycie „Książka roku 2012” zorganizowanym przez Portal wydawców granice.pl; nagroda w kategorii „Książki dla dzieci” w plebiscycie „Książka na zimę” 2013 zorganizowanym przez Portal wydawców granice.pl; głosami internautów została zakwalifikowana do finału plebiscytu „Książka na Gwiazdkę” 2013, w kategorii „Książki dla starszych dzieci”; tytuł książki roku w kategorii „Książki dla dzieci” w plebiscycie „Książka roku 2013” zorganizowanym przez Portal wydawców granice.pl.

Śmiech w edukacji - wybrane fragmenty

Przemysław P.Grzybowski: Śmiech w edukacji. Od szkolnej wspólnoty śmiechu po edukację międzykulturową. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015. ISBN 978-83-7850-563-1

Plik zawiera 18 wybranych stron książki - m.in.: spis treści; Wstęp; fragment rozdziału „Podstawowe kategorie pojęciowe i założenia badań własnych”; fragmenty bibliografii.

Terapia śmiechem - wybrane fragmenty, przewodnik bibliograficzny, internetowy i filmowy

Przemysław P.Grzybowski: Doktor klaun! Terapia śmiechem, wolontariat, edukacja międzykulturowa. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012. ISBN 978-83-7850-031-5

Plik zawiera 78 wybranych stron książki - m.in. Spis treści; fragmenty recenzji wydawniczych; Wprowadzenie - uzasadnienie wyboru tematu i założenia metodologiczne; przewodniki na temat śmiechu w różnych kontekstach - BIBLIOGRAFICZNY (Humor i śmiech w teorii; Humor i śmiech w medycynie i naukach o zdrowiu; Humor i śmiech w kontekstach psychologicznych; Terapia śmiechem w teorii i praktyce; Błazen i klaun - opracowania naukowe i biografie; Doktor klaun - poradniki, wspomnienia, opracowania naukowe; Wolontariat - poradniki, opracowania naukowe; Chorowanie, umieranie, cierpienie, bajki terapeutyczne - książki dla dzieci i młodzieży; Chorowanie, umieranie, cierpienie - książki dla dorosłych; Alternatywne formy terapii w teorii i praktyce; Poradniki na temat gier i zabaw), FILMOWY (Doktor klaun i terapia śmiechem; Chorowanie, niepełnosprawność, umieranie - filmy fabularne i reportaże) i INTERNETOWY (Klauni i doktorzy klauni; Śmiech w terapii i edukacji, kluby i szkoły śmiechu; Badania naukowe humoru, komizmu i śmiechu; Czasopisma na temat humoru, komizmu i śmiechu w różnych kontekstach; Portale humorystyczne, ciekawostki na temat humoru i śmiechu w różnych kontekstach).

Oczekiwania wobec szkoły w środowiskach defaworyzowanych. Freirowskie obrazki z Ameryki Łacińskiej

P.P.Grzybowski: Oczekiwania wobec szkoły w środowiskach defaworyzowanych. Freirowskie obrazki z Ameryki Łacińskiej. [w:] Z.Gajdzica (red.): Społeczne oczekiwania wobec szkoły - szkoła wobec oczekiwań społecznych. Studia Pedagogiczne, t. LXVII, Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, Warszawa 2014, s.53-68.

Edukacja a praca

R.Borzyszkowska, E.Lemańska-Lewandowska, P.Grzybowski (red.): Edukacja a praca. Zeszyty naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Zeszyt 13. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009 - plik do pobrania z Repozytorium UKW: 

 

http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1488 

Literackie spotkania z Innymi. Zabawne lektury w edukacji międzykulturowej dzieci i młodzieży

P.P.Grzybowski: Literackie spotkania z Innymi. Zabawne lektury w edukacji międzykulturowej dzieci i młodzieży [w:] T.Lewowicki, B.Chojnacka-Synaszko, G.Piechaczek-Ogierman (red.): Edukacja dzieci i młodzieży w środowiskach zróżnicowanych kulturowo. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn - Warszawa - Toruń 2014, s.165-177. 

Uśmiech w przestrzeni publicznej

P.P.Grzybowski: Uśmiech w przestrzeni publicznej. [w:] M.Czubak-Koch, P.Mikiewicz (red.): Między sferą prywatną a publiczną. XVIII Zeszyt Naukowy Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Polska Akademia Nauk - Komitet Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław 2014, s.126-136.