Wybrane publikacje - czytelnia

Oczekiwania wobec szkoły w środowiskach defaworyzowanych. Freirowskie obrazki z Ameryki Łacińskiej

P.P.Grzybowski: Oczekiwania wobec szkoły w środowiskach defaworyzowanych. Freirowskie obrazki z Ameryki Łacińskiej. [w:] Z.Gajdzica (red.): Społeczne oczekiwania wobec szkoły - szkoła wobec oczekiwań społecznych. Studia Pedagogiczne, t. LXVII, Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, Warszawa 2014, s.53-68.

Edukacja a praca

R.Borzyszkowska, E.Lemańska-Lewandowska, P.Grzybowski (red.): Edukacja a praca. Zeszyty naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Zeszyt 13. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009 - plik do pobrania z Repozytorium UKW: 

 

http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1488 

Literackie spotkania z Innymi. Zabawne lektury w edukacji międzykulturowej dzieci i młodzieży

P.P.Grzybowski: Literackie spotkania z Innymi. Zabawne lektury w edukacji międzykulturowej dzieci i młodzieży [w:] T.Lewowicki, B.Chojnacka-Synaszko, G.Piechaczek-Ogierman (red.): Edukacja dzieci i młodzieży w środowiskach zróżnicowanych kulturowo. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn - Warszawa - Toruń 2014, s.165-177. 

Uśmiech w przestrzeni publicznej

P.P.Grzybowski: Uśmiech w przestrzeni publicznej. [w:] M.Czubak-Koch, P.Mikiewicz (red.): Między sferą prywatną a publiczną. XVIII Zeszyt Naukowy Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Polska Akademia Nauk - Komitet Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław 2014, s.126-136.

Wolontariat - czas stracony, czy bezcenny?

P.P.Grzybowski, N.Woderska (red.): Wolontariat - czas stracony, czy bezcenny? Akademickie Centrum Wolontariatu - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2014. ISBN 978-83-939347-0-6.

Edukacyjne implikacje konfliktu życia i śmierci w przestrzeniach międzykulturowych

P.P.Grzybowski: Edukacyjne implikacje konfliktu życia i śmierci w przestrzeniach międzykulturowych. [w:] M.Szerląg (red.): Konflikt i dialog w wybranych społecznościach wielokulturowych. Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Towarzystwo Oświatowe, Wrocław 2011, s.257-269.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00