Przemysław Grzybowski

Wybrane publikacje - czytelnia

Od tożsamości osobowej po zawodową. Etyczne dylematy badaczy zróżnicowania kulturowego

P.P.Grzybowski: Od tożsamości osobowej po zawodową. Etyczne dylematy badaczy zróżnicowania kulturowego. [w:] T.Lewowicki, A.Różańska, U.Klajmon-Lech (red.): Z teorii i praktyki badań międzykulturowych. Dylematy metodologiczne. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn-Toruń 2016, s.127-141.

Morycek w szkole. Żydowskie dowcipy o edukacji, w dialogu międzykulturowym

P.P.Grzybowski: Morycek w szkole. Żydowskie dowcipy o edukacji, w dialogu międzykulturowym. Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2016, 178 s., ISBN 978-83-927223-0-4 (patronat medialny: Oficyna Wydawnicza Impuls)

Inni i Obcy w lekturach do edukacji międzykulturowej dla dzieci. Przewodnik bibliograficzny

P.P.Grzybowski: Inni i Obcy w lekturach do edukacji międzykulturowej dla dzieci. Przewodnik bibliograficzny. [w:] A.Młynarczuk-Sokołowska, K.Potoniec, K.Szostak-Król (red.): Przygody Innego. Bajki międzykulturowe na rzecz integracji dzieci cudzoziemskich. Fundacja Dialog, Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015, s.34-38.

Uśmiechnij się do Obcego! Uśmiech na styku sfer prywatnej i publicznej w warunkach zróżnicowania kulturowego

P.P.Grzybowski: Uśmiechnij się do Obcego! Uśmiech na styku sfer prywatnej i publicznej w warunkach zróżnicowania kulturowego. [w:] T.Lewowicki, B.Chojnacka-Synaszko, Ł.Kwadrans (red.): Aksjologiczne konteksty edukacji międzykulturowej. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s.106-116.

Pasja leczenia (u)śmiechem. Doktorzy klauni w działaniu

P.P.Grzybowski: Pasja leczenia (u)śmiechem. Doktorzy klauni w działaniu. [w:] D.Bis, K.Braun, M.Jeziorański (red.): Opowiem wam o swojej pasji: słowem, obrazem, dźwiękiem... XIX Zeszyt Naukowy Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Polska Akademia Nauk - Komitet Nauk Pedagogicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydawnictwo Academicon, Lublin 2015, s.363-378.

Edukacja europejska - wybrane fragmenty, przewodnik bibliograficzny i internetowy

Przemysław P.Grzybowski: Edukacja europejska - od wielokulturowości ku międzykulturowości. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007, 2008, 2009. ISBN 978-83-7308-755-2

Plik zawiera 72 wybrane strony książki - m.in. Spis treści; Wstęp; Bibliografię; Wybór źródeł zwartych poświęconych edukacji w warunkach zróżnicowania kulturowego oraz europejskiemu wymiarowi edukacji, wydanych w Europie w latach 1979–2008; sylwetki najczęściej cytowanych frankofońskich autorów prac o zagadnieniach zróżnicowania kulturowego i edukacji międzykulturowej; wykaz wymienionych w książce istniejących obecnie instytucji i organizacji zajmujących się m.in. edukacją międzykulturową w różnych kontekstach (wraz z adresami internetowymi).

Edukacja międzykulturowa (konteksty) - wybrane fragmenty i przewodnik bibliograficzny

Przemysław P.Grzybowski: Edukacja międzykulturowa - konteksty. Od tożsamości po język międzynarodowy. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011, 2012. ISBN 978-83-7587-619-2

Plik zawiera 118 wybranych stron książki - m.in.: spis treści; Wstęp; wybrane artykuły (Od pedagogii do pedagogiki międzykulturowej; Wspólny obszar pedagogów i filozofów); wybór źródeł poświęconych zróżnicowaniu kulturowemu w różnych kontekstach (np. Metodologia badań zróżnicowania kulturowego; Zróżnicowanie kulturowe, wielokulturowość, międzykulturowość – pojęcia, teorie, problemy w różnych ujęciach; Komunikacja i kompetencja międzykulturowa – problemy, techniki, pomoce naukowe; Edukacja międzykulturowa i wielokulturowa – podstawy teoretyczne i ideologiczne, praktyka, projekty; Wielokulturowość i międzykulturowość w szkolnictwie i oświacie; Nauczyciel a zróżnicowanie kulturowe – kształcenie, problemy społeczne i pomoce naukowe; Swoi, Inni, Obcy – tożsamość, konflikty, edukacja; Języki obce, dwu- i wielojęzyczność – problemy społeczne, nauczanie, pomoce naukowe; Etniczność – status, problemy, edukacja mniejszości etnicznych i rasowych; Dzieci wobec zróżnicowania kulturowego – migracje, uchodźstwo, edukacja; Migracje i migranci – integracja oraz edukacja imigrantów, uchodźców, instytucje; Postawy, uprzedzenia, dyskryminacja – rasizm, ksenofobia, antysemityzm z różnych perspektyw; Zróżnicowanie kulturowe w Europie, europejski wymiar edukacji; Regiony a zróżnicowanie kulturowe – analizy lokalne, perspektywa porównawcza; Kulturowe granice i pogranicza – problemy, socjopatologia, edukacja; Obywatelskość a zróżnicowanie kulturowe – problemy, edukacja obywatelska; Psychologia a zróżnicowanie kulturowe – problemy, badania, dyscypliny pokrewne; Praca socjalna a zróżnicowanie kulturowe – wsparcie, mediacje, instytucje; Zorganizowane kontakty międzykulturowe – wymiany i spotkania międzynarodowe; Ochrona zdrowia i opieka a zróżnicowanie kulturowe; Biznes, doradztwo zawodowe, zarządzanie zespołami zróżnicowanymi kulturowo; Czytanie i pisanie w perspektywie zróżnicowania kulturowego; Literatura wielokulturowa – treści, interpretacje, tłumaczenia i instytucje; Religie i Kościoły – konflikty, dialog, edukacja; Matematyka i nauki ścisłe a zróżnicowanie kulturowe; Multimedia a zróżnicowanie kulturowe – Internet, telewizja, video, film; Sztuki piękne, teatr, folklor, muzyka i taniec; Encyklopedie, leksykony i słowniki; Czytanki dla dzieci i młodzieży o problemach zróżnicowania kulturowego; Niecodzienne konteksty zróżnicowania kulturowego – gry, sport, poradniki).

Edukacja międzykulturowa (przewodnik) - wybrane fragmenty i przewodnik bibliograficzny

Przemysław P.Grzybowski: Edukacja międzykulturowa - przewodnik. Pojęcia, literatura, adresy. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008, 2011. ISBN 978-83-7308-928-0

Plik zawiera 52 wybrane strony książki - m.in.: spis treści; Wstęp; rozdział „Od pedagogii do pedagogiki międzykulturowej”; wybór źródeł poświęconych zróżnicowaniu kulturowemu w różnych kontekstach (Zróżnicowanie kulturowe w Europie, europejski wymiar edukacji; Regiony a zróżnicowanie kulturowe – analizy lokalne, perspektywa porównawcza; Kulturowe granice i pogranicza – problemy, socjopatologia, edukacja; Obywatelskość a zróżnicowanie kulturowe – problemy, edukacja obywatelska; Psychologia a zróżnicowanie kulturowe – problemy, badania, dyscypliny pokrewne; Praca socjalna a zróżnicowanie kulturowe – wsparcie, mediacje, instytucje; Zorganizowane kontakty międzykulturowe – wymiany i spotkania międzynarodowe; Ochrona zdrowia i opieka a zróżnicowanie kulturowe; Biznes, doradztwo zawodowe, zarządzanie zespołami zróżnicowanymi kulturowo; Czytanie i pisanie w perspektywie zróżnicowania kulturowego; Literatura wielokulturowa – treści, interpretacje, tłumaczenia i instytucje; Religie i Kościoły – konflikty, dialog, edukacja; Matematyka i nauki ścisłe a zróżnicowanie kulturowe; Multimedia a zróżnicowanie kulturowe – Internet, telewizja, video, film; Sztuki piękne, teatr, folklor, muzyka i taniec; Encyklopedie, leksykony i słowniki; Czytanki dla dzieci i młodzieży o problemach zróżnicowania kulturowego; Niecodzienne konteksty zróżnicowania kulturowego – gry, sport, poradniki).