Wybrane publikacje - czytelnia

Uśmiechnij się do Obcego! Uśmiech na styku sfer prywatnej i publicznej w warunkach zróżnicowania kulturowego

P.P.Grzybowski: Uśmiechnij się do Obcego! Uśmiech na styku sfer prywatnej i publicznej w warunkach zróżnicowania kulturowego. [w:] T.Lewowicki, B.Chojnacka-Synaszko, Ł.Kwadrans (red.): Aksjologiczne konteksty edukacji międzykulturowej. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s.106-116.

Pasja leczenia (u)śmiechem. Doktorzy klauni w działaniu

P.P.Grzybowski: Pasja leczenia (u)śmiechem. Doktorzy klauni w działaniu. [w:] D.Bis, K.Braun, M.Jeziorański (red.): Opowiem wam o swojej pasji: słowem, obrazem, dźwiękiem... XIX Zeszyt Naukowy Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Polska Akademia Nauk - Komitet Nauk Pedagogicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydawnictwo Academicon, Lublin 2015, s.363-378.

Edukacja europejska - wybrane fragmenty, przewodnik bibliograficzny i internetowy

Przemysław P.Grzybowski: Edukacja europejska - od wielokulturowości ku międzykulturowości. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007, 2008, 2009. ISBN 978-83-7308-755-2

Plik zawiera 72 wybrane strony książki - m.in. Spis treści; Wstęp; Bibliografię; Wybór źródeł zwartych poświęconych edukacji w warunkach zróżnicowania kulturowego oraz europejskiemu wymiarowi edukacji, wydanych w Europie w latach 1979–2008; sylwetki najczęściej cytowanych frankofońskich autorów prac o zagadnieniach zróżnicowania kulturowego i edukacji międzykulturowej; wykaz wymienionych w książce istniejących obecnie instytucji i organizacji zajmujących się m.in. edukacją międzykulturową w różnych kontekstach (wraz z adresami internetowymi).

Edukacja międzykulturowa (konteksty) - wybrane fragmenty i przewodnik bibliograficzny

Przemysław P.Grzybowski: Edukacja międzykulturowa - konteksty. Od tożsamości po język międzynarodowy. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011, 2012. ISBN 978-83-7587-619-2

Plik zawiera 118 wybranych stron książki - m.in.: spis treści; Wstęp; wybrane artykuły (Od pedagogii do pedagogiki międzykulturowej; Wspólny obszar pedagogów i filozofów); wybór źródeł poświęconych zróżnicowaniu kulturowemu w różnych kontekstach (np. Metodologia badań zróżnicowania kulturowego; Zróżnicowanie kulturowe, wielokulturowość, międzykulturowość – pojęcia, teorie, problemy w różnych ujęciach; Komunikacja i kompetencja międzykulturowa – problemy, techniki, pomoce naukowe; Edukacja międzykulturowa i wielokulturowa – podstawy teoretyczne i ideologiczne, praktyka, projekty; Wielokulturowość i międzykulturowość w szkolnictwie i oświacie; Nauczyciel a zróżnicowanie kulturowe – kształcenie, problemy społeczne i pomoce naukowe; Swoi, Inni, Obcy – tożsamość, konflikty, edukacja; Języki obce, dwu- i wielojęzyczność – problemy społeczne, nauczanie, pomoce naukowe; Etniczność – status, problemy, edukacja mniejszości etnicznych i rasowych; Dzieci wobec zróżnicowania kulturowego – migracje, uchodźstwo, edukacja; Migracje i migranci – integracja oraz edukacja imigrantów, uchodźców, instytucje; Postawy, uprzedzenia, dyskryminacja – rasizm, ksenofobia, antysemityzm z różnych perspektyw; Zróżnicowanie kulturowe w Europie, europejski wymiar edukacji; Regiony a zróżnicowanie kulturowe – analizy lokalne, perspektywa porównawcza; Kulturowe granice i pogranicza – problemy, socjopatologia, edukacja; Obywatelskość a zróżnicowanie kulturowe – problemy, edukacja obywatelska; Psychologia a zróżnicowanie kulturowe – problemy, badania, dyscypliny pokrewne; Praca socjalna a zróżnicowanie kulturowe – wsparcie, mediacje, instytucje; Zorganizowane kontakty międzykulturowe – wymiany i spotkania międzynarodowe; Ochrona zdrowia i opieka a zróżnicowanie kulturowe; Biznes, doradztwo zawodowe, zarządzanie zespołami zróżnicowanymi kulturowo; Czytanie i pisanie w perspektywie zróżnicowania kulturowego; Literatura wielokulturowa – treści, interpretacje, tłumaczenia i instytucje; Religie i Kościoły – konflikty, dialog, edukacja; Matematyka i nauki ścisłe a zróżnicowanie kulturowe; Multimedia a zróżnicowanie kulturowe – Internet, telewizja, video, film; Sztuki piękne, teatr, folklor, muzyka i taniec; Encyklopedie, leksykony i słowniki; Czytanki dla dzieci i młodzieży o problemach zróżnicowania kulturowego; Niecodzienne konteksty zróżnicowania kulturowego – gry, sport, poradniki).

Edukacja międzykulturowa (przewodnik) - wybrane fragmenty i przewodnik bibliograficzny

Przemysław P.Grzybowski: Edukacja międzykulturowa - przewodnik. Pojęcia, literatura, adresy. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008, 2011. ISBN 978-83-7308-928-0

Plik zawiera 52 wybrane strony książki - m.in.: spis treści; Wstęp; rozdział „Od pedagogii do pedagogiki międzykulturowej”; wybór źródeł poświęconych zróżnicowaniu kulturowemu w różnych kontekstach (Zróżnicowanie kulturowe w Europie, europejski wymiar edukacji; Regiony a zróżnicowanie kulturowe – analizy lokalne, perspektywa porównawcza; Kulturowe granice i pogranicza – problemy, socjopatologia, edukacja; Obywatelskość a zróżnicowanie kulturowe – problemy, edukacja obywatelska; Psychologia a zróżnicowanie kulturowe – problemy, badania, dyscypliny pokrewne; Praca socjalna a zróżnicowanie kulturowe – wsparcie, mediacje, instytucje; Zorganizowane kontakty międzykulturowe – wymiany i spotkania międzynarodowe; Ochrona zdrowia i opieka a zróżnicowanie kulturowe; Biznes, doradztwo zawodowe, zarządzanie zespołami zróżnicowanymi kulturowo; Czytanie i pisanie w perspektywie zróżnicowania kulturowego; Literatura wielokulturowa – treści, interpretacje, tłumaczenia i instytucje; Religie i Kościoły – konflikty, dialog, edukacja; Matematyka i nauki ścisłe a zróżnicowanie kulturowe; Multimedia a zróżnicowanie kulturowe – Internet, telewizja, video, film; Sztuki piękne, teatr, folklor, muzyka i taniec; Encyklopedie, leksykony i słowniki; Czytanki dla dzieci i młodzieży o problemach zróżnicowania kulturowego; Niecodzienne konteksty zróżnicowania kulturowego – gry, sport, poradniki).

Pisanie prac i prezentacje - wybrane fragmenty i przewodnik internetowy

Przemysław P.Grzybowski, Krzysztof Sawicki: Pisanie prac i sztuka ich prezentacji. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010. ISBN 578-83-7587-395-5

Plik zawiera 18 wybranych stron książki - m.in.: spis treści; Wstęp; wybór stron internetowych instytucji, organizacji oraz projektów mających związek z problematyką książki (Informacja naukowa - ludzie nauki, instytucje, serwisy tematyczne; Biblioteki - bazy danych, katalogi, zbiory online, bibliografie; Wyszukiwarki internetowe; Porady, narzędzia, pomoce naukowe), informacje o autorach.

Spotkania z Innymi (czytanki do edukacji międzykulturowej) - fragmenty, przewodnik bibliograficzny i internetowy

Przemysław P.Grzybowski: Spotkania z Innymi. Czytanki do edukacji międzykulturowej. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. ISBN 978-83-7587-048-0

Plik zawiera 24 wybrane strony książki - m.in.: spis treści; rozdział „Jak korzystać z tej książeczki, czyli uwagi metodyczne dla rodziców i nauczycieli”; rozdział „Spotkanie pierwsze - poznajemy Kamilę”;  przewodnik bibliograficzny i internetowy „Nowe spotkania, czyli co jeszcze warto przeczytać i obejrzeć” (lektury dla dorosłych, lektury dla dzieci, strony internetowe).

Książka zdobyła następujące wyróżnienia i nagrody: nagroda jury i internautów w kategorii „Książka dla dzieci” w plebiscycie „Najlepsza książka na wiosnę 2012” zorganizowanym przez Portal wydawców granice.pl; wyróżnienie internautów w kategorii „Książki dla dzieci” w plebiscycie „Książka roku 2012” zorganizowanym przez Portal wydawców granice.pl; nagroda w kategorii „Książki dla dzieci” w plebiscycie „Książka na zimę” 2013 zorganizowanym przez Portal wydawców granice.pl; głosami internautów została zakwalifikowana do finału plebiscytu „Książka na Gwiazdkę” 2013, w kategorii „Książki dla starszych dzieci”; tytuł książki roku w kategorii „Książki dla dzieci” w plebiscycie „Książka roku 2013” zorganizowanym przez Portal wydawców granice.pl.

Śmiech w edukacji - wybrane fragmenty

Przemysław P.Grzybowski: Śmiech w edukacji. Od szkolnej wspólnoty śmiechu po edukację międzykulturową. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015. ISBN 978-83-7850-563-1

Plik zawiera 18 wybranych stron książki - m.in.: spis treści; Wstęp; fragment rozdziału „Podstawowe kategorie pojęciowe i założenia badań własnych”; fragmenty bibliografii.

Terapia śmiechem - wybrane fragmenty, przewodnik bibliograficzny, internetowy i filmowy

Przemysław P.Grzybowski: Doktor klaun! Terapia śmiechem, wolontariat, edukacja międzykulturowa. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012. ISBN 978-83-7850-031-5

Plik zawiera 78 wybranych stron książki - m.in. Spis treści; fragmenty recenzji wydawniczych; Wprowadzenie - uzasadnienie wyboru tematu i założenia metodologiczne; przewodniki na temat śmiechu w różnych kontekstach - BIBLIOGRAFICZNY (Humor i śmiech w teorii; Humor i śmiech w medycynie i naukach o zdrowiu; Humor i śmiech w kontekstach psychologicznych; Terapia śmiechem w teorii i praktyce; Błazen i klaun - opracowania naukowe i biografie; Doktor klaun - poradniki, wspomnienia, opracowania naukowe; Wolontariat - poradniki, opracowania naukowe; Chorowanie, umieranie, cierpienie, bajki terapeutyczne - książki dla dzieci i młodzieży; Chorowanie, umieranie, cierpienie - książki dla dorosłych; Alternatywne formy terapii w teorii i praktyce; Poradniki na temat gier i zabaw), FILMOWY (Doktor klaun i terapia śmiechem; Chorowanie, niepełnosprawność, umieranie - filmy fabularne i reportaże) i INTERNETOWY (Klauni i doktorzy klauni; Śmiech w terapii i edukacji, kluby i szkoły śmiechu; Badania naukowe humoru, komizmu i śmiechu; Czasopisma na temat humoru, komizmu i śmiechu w różnych kontekstach; Portale humorystyczne, ciekawostki na temat humoru i śmiechu w różnych kontekstach).

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00