Wybrane publikacje - czytelnia

Inni i Obcy w bezpiecznym miejscu. Poprawność polityczna w zróżnicowanej kulturowo szkolnej przestrzeni publicznej

P.P.Grzybowski: Inni i Obcy w bezpiecznym miejscu. Poprawność polityczna w zróżnicowanej kulturowo szkolnej przestrzeni publicznej. [w:] [w:] J.Nikitorowicz, J.Muszyńska, A Sadowski (red.): Pogranicze - Studia społeczne tom XXX. Polityka edukacyjna - tożsamość - edukacja międzykulturowa. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2017, s.130-142.

Od spotkania do dialogu z Innym i Obcym

Od spotkania do dialogu z Innym i Obcym, w obliczu cierpienia, choroby i śmierci. [w:] P.P.Grzybowski, K.Kramkowska, M.Pluta (red.): Wspólne obszary tanatopedagogiki i pedagogiki międzykulturowej. Chorzy, cierpiący i umierający, jako Inni i Obcy. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2017, s.34-53.

W naszym Domu... Tom 1

P.P.Grzybowski, K.Marszałek: W naszym Domu... Tom 1. Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wczoraj i dziś. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2017, 332 s.

Wspólne obszary tanatopedagogiki i pedagogiki międzykulturowej

P.P.Grzybowski, K.Kramkowska, M.Pluta (red.): Wspólne obszary tanatopedagogiki i pedagogiki międzykulturowej. Chorzy, cierpiący i umierający, jako Inni i Obcy. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2017, 169 s.

Od tożsamości osobowej po zawodową. Etyczne dylematy badaczy zróżnicowania kulturowego

P.P.Grzybowski: Od tożsamości osobowej po zawodową. Etyczne dylematy badaczy zróżnicowania kulturowego. [w:] T.Lewowicki, A.Różańska, U.Klajmon-Lech (red.): Z teorii i praktyki badań międzykulturowych. Dylematy metodologiczne. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn-Toruń 2016, s.127-141.

Morycek w szkole. Żydowskie dowcipy o edukacji, w dialogu międzykulturowym

P.P.Grzybowski: Morycek w szkole. Żydowskie dowcipy o edukacji, w dialogu międzykulturowym. Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2016, 178 s., ISBN 978-83-927223-0-4 (patronat medialny: Oficyna Wydawnicza Impuls)

Inni i Obcy w lekturach do edukacji międzykulturowej dla dzieci. Przewodnik bibliograficzny

P.P.Grzybowski: Inni i Obcy w lekturach do edukacji międzykulturowej dla dzieci. Przewodnik bibliograficzny. [w:] A.Młynarczuk-Sokołowska, K.Potoniec, K.Szostak-Król (red.): Przygody Innego. Bajki międzykulturowe na rzecz integracji dzieci cudzoziemskich. Fundacja Dialog, Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015, s.34-38.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00