Przemysław Grzybowski

Wybrane publikacje - czytelnia

Prekursorki i pionierki edukacji równościowej, antydyskryminacyjnej i międzykulturowej. Przyczynek do genezy pedagogiki międzykulturowej

P.P.Grzybowski: Prekursorki i pionierki edukacji równościowej, antydyskryminacyjnej i międzykulturowej. Przyczynek do genezy pedagogiki międzykulturowej. [w:] „Edukacja Międzykulturowa”, nr 2/2019, s.81-93.

Ludzie śmiechu w obozach koncentracyjnych. Od „Krematoriumboys” po „Wiadomości Häftlingowskie”

P.P.Grzybowski: Ludzie śmiechu w obozach koncentracyjnych. Od „Krematoriumboys” po „Wiadomości Häftlingowskie”. [w:] A.Bartuś (red.): Cena odwagi. Między ocaleniem życia a ocaleniem człowieczeństwa. Fundacja na rzecz MDSM, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Oświęcim 2019, s.127-144.

Dom na szwederowskiej skarpie. Obrazki z historii bydgoskiego sierocińca w czasach od Henryka Dietza do Leona Stobrawy

P.P.Grzybowski, K.Marszałek, J.Brzozowska: Dom na szwederowskiej skarpie. Obrazki z historii bydgoskiego sierocińca w czasach od Henryka Dietza do Leona Stobrawy. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2019.