Przemysław Grzybowski

Wybrane publikacje - czytelnia

Prekursorki i pionierki edukacji równościowej, antydyskryminacyjnej i międzykulturowej. Przyczynek do genezy pedagogiki międzykulturowej

P.P.Grzybowski: Prekursorki i pionierki edukacji równościowej, antydyskryminacyjnej i międzykulturowej. Przyczynek do genezy pedagogiki międzykulturowej. [w:] „Edukacja Międzykulturowa”, nr 2/2019, s.81-93.

Ludzie śmiechu w obozach koncentracyjnych. Od „Krematoriumboys” po „Wiadomości Häftlingowskie”

P.P.Grzybowski: Ludzie śmiechu w obozach koncentracyjnych. Od „Krematoriumboys” po „Wiadomości Häftlingowskie”. [w:] A.Bartuś (red.): Cena odwagi. Między ocaleniem życia a ocaleniem człowieczeństwa. Fundacja na rzecz MDSM, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Oświęcim 2019, s.127-144.

Dom na szwederowskiej skarpie. Obrazki z historii bydgoskiego sierocińca w czasach od Henryka Dietza do Leona Stobrawy

P.P.Grzybowski, K.Marszałek, J.Brzozowska: Dom na szwederowskiej skarpie. Obrazki z historii bydgoskiego sierocińca w czasach od Henryka Dietza do Leona Stobrawy. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2019.

Śmiech życia i śmierci. Od osobistych historii po edukację do pamięci o okupacji, gettach i obozach koncentracyjnych

P.P.Grzybowski: Śmiech życia i śmierci. Od osobistych historii po edukację do pamięci o okupacji, gettach i obozach koncentracyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2019.

Inni i Obcy w bezpiecznym miejscu. Poprawność polityczna w zróżnicowanej kulturowo szkolnej przestrzeni publicznej

P.P.Grzybowski: Inni i Obcy w bezpiecznym miejscu. Poprawność polityczna w zróżnicowanej kulturowo szkolnej przestrzeni publicznej. [w:] [w:] J.Nikitorowicz, J.Muszyńska, A Sadowski (red.): Pogranicze - Studia społeczne tom XXX. Polityka edukacyjna - tożsamość - edukacja międzykulturowa. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2017, s.130-142.

Od spotkania do dialogu z Innym i Obcym

Od spotkania do dialogu z Innym i Obcym, w obliczu cierpienia, choroby i śmierci. [w:] P.P.Grzybowski, K.Kramkowska, M.Pluta (red.): Wspólne obszary tanatopedagogiki i pedagogiki międzykulturowej. Chorzy, cierpiący i umierający, jako Inni i Obcy. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2017, s.34-53.

W naszym Domu... Tom 1

P.P.Grzybowski, K.Marszałek: W naszym Domu... Tom 1. Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wczoraj i dziś. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2017, 332 s.

Wspólne obszary tanatopedagogiki i pedagogiki międzykulturowej

P.P.Grzybowski, K.Kramkowska, M.Pluta (red.): Wspólne obszary tanatopedagogiki i pedagogiki międzykulturowej. Chorzy, cierpiący i umierający, jako Inni i Obcy. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2017, 169 s.