Przemysław Grzybowski

Dyżury i ogłoszenia

W SEMESTRZE ZIMOWYM DYŻURUJĘ WE WTORKI,

W GODZINACH 13.00-14.30 

W związku z pandemią konsultacje odbywają się zdalnie za pośrednictwem uczelnianego systemu Teams.

Proszę się umawiać pocztą elektroniczną, to nie będzie kolejki.  

  Do zobaczenia! :-)