O mnie

Jestem wykładowcą w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej, pełnię funkcję opiekuna Akademickiego Centrum Wolontariatu UKW, koordynatora "Międzyszkolnika" Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, członka oraz przewodniczącego komisji rewizyjnej Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk; członka-założyciela Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej. Jestem również esperantystą i wolontariuszem ruchu doktorów klaunów.

Kontakt

dr hab. Przemysław Grzybowski, prof. nadzw. UKW
e-mail: lsmp@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00